Първи учебен ден за учебната 2018/2019 на децата от филиал кв. Проучване /17.09.2018/